Aktualności

Ograniczenie dostępu do ośrodka z powodu sytuacji epidemiologicznej

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID – 19, począwszy od dnia 22 marca 2021r. ogranicza się dla interesantów dostęp do pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w ten sposób, że wszelkie podania, wnioski, zapytania i pisma oraz pozostałą dokumentację należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Ośrodka telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez platformę ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Umożliwia się również składanie pism do skrzynki

Czytaj więcej »

Nieodpłatne porady prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2231) w 2021 roku  w Stąporkowie, w siedzibie Urzędu Miejskiego funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w tym nieodpłatnej mediacji). Porady świadczone są według następującego harmonogramu: – poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – w godz. od 9.00 do 13.00; – środa – w godz.  od 11.30 do 15.30. Udzielanie nieodpłatnej

Czytaj więcej »

Wydawanie żywności w dniu 6 marca 2021

Informujemy, że w dniu 6 marca 2021 (sobota) od godz. 8:00 do 14:00 w Amfiteatrze przy Domu Kultury w Stąporkowie Polski Komitet Pomocy Społecznej będzie wydawał żywność dla osób najuboższych z gminy Stąporków, którzy posiadają stosowne skierowanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej »

Porady dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

W związku z obchodem Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22 – 26 lutego 2021 w godzinach urzędowania tj. 7:00 – 13:30 oraz 14:00 – 20:30 prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Końskich będą udzielać osobiście w siedzibie Prokuratury (Końskie, ul. Krakowska 34) oraz telefonicznie pod numerem 665 766 622 porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ponadto w dniach 27 – 28 lutego 2021 roku (sobota, niedziela) w godzinach 7:00 – 20:30 porady będą udzielane telefonicznie pod w/w

Czytaj więcej »

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 -2030

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami związanymi z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030 informujemy, że opracowana została ankieta celem której jest ocena istniejących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania oraz zebranie opinii i wniosków mieszkańców powiatu w dążeniu do wyznaczenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030. Ankieta umożliwi zgromadzenie informacji o potrzebach społecznych mieszkańców powiatu. Wspólne uczestnictwo pozwoli na

Czytaj więcej »

Informacja nt. Placówki Wsparcia Dziennego

W związku z treścią § 15  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 2316 ze zm.) do dnia 14 lutego 2021 r. Placówka Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie oraz jej filia w Hucisku (gm. Stąporków) mogą realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość i tak też do

Czytaj więcej »

Dodatek węglowy

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 1692), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje: dodatek węglowy w wysokości 3.000,00 zł. przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym albo w gospodarstwie wieloosobowym, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet

Czytaj więcej »

Świętokrzyskie dla Ukrainy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie uprzejmie informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie z innymi podmiotami, w tym Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach realizuje projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Celem podejmowanych działań jest wsparcie w adaptacji do warunków społeczno-kulturowych i aktywizacja społeczna oraz zawodowa obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022r. w związku z

Czytaj więcej »

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – Moduł I

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 aktualnie realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł I. Program w 100 % finansowany jest ze środków wskazanego wcześniej Funduszu. Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Stąporków w wieku 65 lat i więcej, którzy w okresie pandemii COVID – 19 ze względu na stan zdrowia oraz problemy w samodzielnym funkcjonowaniu bezwzględnie potrzebują

Czytaj więcej »

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wpro­wa­dzeniem

Czytaj więcej »