Aktualności

Wydawanie żywności w dniu 6 marca 2021

Informujemy, że w dniu 6 marca 2021 (sobota) od godz. 8:00 do 14:00 w Amfiteatrze przy Domu Kultury w Stąporkowie Polski Komitet Pomocy Społecznej będzie wydawał żywność dla osób najuboższych z gminy Stąporków, którzy posiadają stosowne skierowanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej »

Porady dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

W związku z obchodem Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22 – 26 lutego 2021 w godzinach urzędowania tj. 7:00 – 13:30 oraz 14:00 – 20:30 prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Końskich będą udzielać osobiście w siedzibie Prokuratury (Końskie, ul. Krakowska 34) oraz telefonicznie pod numerem 665 766 622 porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ponadto w dniach 27 – 28 lutego 2021 roku (sobota, niedziela) w godzinach 7:00 – 20:30 porady będą udzielane telefonicznie pod w/w

Czytaj więcej »

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 -2030

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami związanymi z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030 informujemy, że opracowana została ankieta celem której jest ocena istniejących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania oraz zebranie opinii i wniosków mieszkańców powiatu w dążeniu do wyznaczenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030. Ankieta umożliwi zgromadzenie informacji o potrzebach społecznych mieszkańców powiatu. Wspólne uczestnictwo pozwoli na

Czytaj więcej »

Informacja nt. Placówki Wsparcia Dziennego

W związku z treścią § 15  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 2316 ze zm.) do dnia 14 lutego 2021 r. Placówka Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie oraz jej filia w Hucisku (gm. Stąporków) mogą realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość i tak też do

Czytaj więcej »

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2021/2022 (tj. od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.) będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r. Dodatkowe informacje nt. nowego okres świadczeniowego w programie Rodzina 500+ Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1

Czytaj więcej »

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że ogłoszony został nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowejBiura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Czytaj więcej »

Wykaz placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym 2022/23

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdo­mno­ści, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclego­wniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski. Plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Podstawa prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym.  Celem Funduszu Solidarnościowego jest między innymi wsparcie społeczne osób niepełno­sprawnych, w tym poprzez umożliwienie im bardziej niezależnego, samodzielnego i aktyw­nego życia. Program zakłada wsparcie finansowe

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Podstawa prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym, którego głównym celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i

Czytaj więcej »

Informacja w sprawie dodatków węglowych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminów wypłat dodatków węglowych pragniemy wyjaśnić, że wypłaty dla poprawnie zweryfikowanych wniosków nastąpią po otrzymaniu środków finansowych na ich realizację. Jednocześnie informujemy, że do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie wpłynęło ponad 4500 wniosków o wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych. Pracownicy Ośrodka stale pracują nad weryfikacją dokumentów dokładając starań, aby świadczenia zostały przyznane i zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czytaj więcej »

Świętokrzyskie dla Ukrainy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, jako lider projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” informuje o naborze do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego dla dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku. Zajęcia będą odbywać się w Kielcach, a wykonawcą jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Uczestnicy maja zapewniony zwrot kosztów dojazdu. Nabór do udziału w kursie ma charakter ciągły i potrwa do wyczerpania limitu

Czytaj więcej »