Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:Główny Księgowy Szczegóły ogłoszenia są dostępne na stronie BIP ośrodka oraz w załączonym dokumencie: Oferta pracy GKKlauzula informacyjnadla kandydatów na pracowników MGOPS StąporkówKwestionariusz osobowy

Czytaj więcej »

Poprawa informacji z otwarcia ofert

Poprawa informacji z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie  art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dotyczącym zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Część 1 – Organizacja zajęć z robotyki  dla 20  UczestnikówCzęść 2 – Organizacja zajęć rewalidacyjnych  dla 5  UczestnikówCzęść 3 – Organizacja zajęć z dogoterapii  dla 20  UczestnikówCzęść 4 – Organizacja

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie  art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dotyczącym zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Część 1 – Organizacja zajęć z robotyki  dla 20  Uczestników Część 2 – Organizacja zajęć rewalidacyjnych  dla 5  Uczestników Część 3 – Organizacja zajęć z dogoterapii  dla 20  Uczestników Część 4

Czytaj więcej »

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy? Zadzwoń na numer +48 222 309 900. Linia Pomocy Pokrzywdzonym świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Czytaj więcej »

Program „Gmina Przyjazna Seniorom”

Gmina Stąporków przystąpiła do programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. W związku z tym, wszyscy mieszkańcy Gminy po ukończeniu 60 lat mogą dołączyć do tego programu i skorzystać z oferty Ogólnopolskiej Karty Seniora. Seniorzy legitymujący się Kartą Seniora zyskują uprawnienia do korzystania ze zniżek oferowanych przez firmy i instytucje w całym kraju. Dotyczy to ulg w ponoszeniu kosztów wybranych produktów i usług. Wśród firm które przystąpiły do projektu i oferują seniorom zniżki znajdują się między innymi uzdrowiska,

Czytaj więcej »

Informacja odnośnie pracy Ośrodka w dniu 9 czerwca 2023

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie za odpracowaniem,  9 czerwiec 2023 r. jest dniem wolnym od pracy. Zgodnie z powyższym dzień ten zostanie odpracowany w sobotę, 17 czerwca 2023 r.

Czytaj więcej »

Konferencja – Każdy z nas jest ratownikiem

Każdy z nas jest ratownikiem, czyli pierwsza pomoc emocjonalna w odpowiedzi na kryzysy psychiczne uczniów  Sytuacje stresujące są naturalnym elementem życia każdego człowieka. Jednak zbyt duża ilość stresorów, zbyt intensywne ich nasilenie, zbyt długi czas działania, mogą sprawić, że zostaje przekroczona granica indywidualnej wytrzymałości. Wówczas stres może przerodzić się w doświadczenie kryzysu, czyli doświadczenie przejściowego zakłócenia równowagi psychicznej, w którym pojawia się silne napięcie emocjonalne i trudność dostrzegania możliwych rozwiązań i wdrożenia działań naprawczych. Młodzi

Czytaj więcej »

Zapisy na kurs “Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych/Siostra PCK”

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich zaprasza do zapisów na kurs „Opiekun(ka) osób starszych, chorych i niepełnosprawnych / Siostra PCK”, który realizowany będzie w ramach projektu Świętokrzyski Poligon Aktywizacji Zawodowej. Kurs potrwa 160 godzin (64 godziny-zajęcia teoretyczne; 96 godzin-zajęcia praktyczne). Projekt skierowany jest do osób z obszaru woj. św. po 29. r.ż. oraz należących do min. jednej z niżej wymienionych grup: osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub bierne zawodowo ubodzy pracujący tj. osoby której zarobki nie

Czytaj więcej »

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – nabór wniosków 2023

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl Wnioski są przyjmowane wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych. Do pobrania:Informacja o stypendiach (wersja pdf)  

Czytaj więcej »

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie w ramach środków z  Funduszu Solidarnościowego pozyskał środki finansowe w kwocie 58.725,00 zł na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Głównym celem Programu,  który w całości finansowany będzie ze środków budżetu państwa (we wskazanej wyżej kwocie) jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Program „Opieka

Czytaj więcej »

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie w ramach środków z  Funduszu Solidarnościowego pozyskał środki finansowe  w kwocie 225.369,00 zł.  na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Głównym celem Programu, który w całości finansowany będzie ze środków budżetu państwa (w kwocie wskazanej powyżej) jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu

Czytaj więcej »