Aktualności

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w wyniku  zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze referent – 2 etaty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie na ww. stanowiska zostały wybrane:Pani Izabela Grzegorczyk, zam. StąporkówPani Magdalena Socha-Garbacz, zam. Błaszków Szczegóły i uzasadnienie dokonanego wyborusą dostępne na stronie BIP ośrodka.

Czytaj więcej »

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Dla kogo wsparcie?Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Ważne! Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę

Czytaj więcej »

Podsumowanie Gminnych Dni Profilaktyki 2018

Tegoroczne Dni Profilaktyki w Gminie Stąporków odbyły się pod hasłem „Niech trwa we mnie to, co najlepsze”. Główne działania skierowane do społeczności lokalnej, w tym młodzieży szkolnej, miały miejsce w dniach od 27-29.05.2018 r. Niedziela była dniem otwartym dla wszystkich mieszkańców oraz przybyłych gości. Podczas koncertu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w Amfiteatrze przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wolontariusze (w tym członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie) prowadzili zajęcia animacyjne dla

Czytaj więcej »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent – 2 etaty. Szczegóły ogłoszenia są dostępne na stronie BIP ośrodka. oraz w załączonym dokumencie: Praca – referentKlauzula informacyjnadla kandydatów na pracowników MGOPS Stąporków

Czytaj więcej »

RODO – informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od

Czytaj więcej »

Dodatek węglowy

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 1692), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje: dodatek węglowy w wysokości 3.000,00 zł. przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym albo w gospodarstwie wieloosobowym, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet

Czytaj więcej »

Świętokrzyskie dla Ukrainy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie uprzejmie informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie z innymi podmiotami, w tym Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach realizuje projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Celem podejmowanych działań jest wsparcie w adaptacji do warunków społeczno-kulturowych i aktywizacja społeczna oraz zawodowa obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022r. w związku z

Czytaj więcej »

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – Moduł I

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 aktualnie realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł I. Program w 100 % finansowany jest ze środków wskazanego wcześniej Funduszu. Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Stąporków w wieku 65 lat i więcej, którzy w okresie pandemii COVID – 19 ze względu na stan zdrowia oraz problemy w samodzielnym funkcjonowaniu bezwzględnie potrzebują

Czytaj więcej »

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wpro­wa­dzeniem

Czytaj więcej »