Aktualności

Podsumowanie Gminnych Dni Profilaktyki 2018

Tegoroczne Dni Profilaktyki w Gminie Stąporków odbyły się pod hasłem „Niech trwa we mnie to, co najlepsze”. Główne działania skierowane do społeczności lokalnej, w tym młodzieży szkolnej, miały miejsce w dniach od 27-29.05.2018 r. Niedziela była dniem otwartym dla wszystkich mieszkańców oraz przybyłych gości. Podczas koncertu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w Amfiteatrze przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wolontariusze (w tym członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie) prowadzili zajęcia animacyjne dla

Czytaj więcej »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent – 2 etaty. Szczegóły ogłoszenia są dostępne na stronie BIP ośrodka. oraz w załączonym dokumencie: Praca – referentKlauzula informacyjnadla kandydatów na pracowników MGOPS Stąporków

Czytaj więcej »

RODO – informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od

Czytaj więcej »

Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń”

Placówka Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie istnieje od 31 stycznia 2017 Funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 5 godzin dziennie w godzinach od 13:00 do 18:00. Od 21 listopada 2017 Placówka rozszerzyła swoją działalność o filię w Hucisku, która jest czynna w godz. 15.00 – 19.00. Celem funkcjonowania Placówki jest wspieranie rodziny w dążeniu do prawidłowego sprawowania jej podstawowych funkcji. Placówka realizuje zadania

Czytaj więcej »

Przygotowanie do pełnienia funkcji Rodziny Zastępczej​

W związku z realizacją projektu konkursowego pn. “Równe szanse dla wszystkich” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Poszukujemy osób, którym leży na sercu dobro dzieci potrzebujących opieki ze strony dorosłych. Kandydaci na rodziców zastępczych zostaną bezpłatnie przeszkoleni Programem PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza. Więcej informacji udzielają pracownicy PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, tel. 41 372 84 06 wew. 105 lub 106  

Czytaj więcej »

Wykaz placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym 2022/23

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdo­mno­ści, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclego­wniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski. Plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Podstawa prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym.  Celem Funduszu Solidarnościowego jest między innymi wsparcie społeczne osób niepełno­sprawnych, w tym poprzez umożliwienie im bardziej niezależnego, samodzielnego i aktyw­nego życia. Program zakłada wsparcie finansowe

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Podstawa prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym, którego głównym celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i

Czytaj więcej »

Informacja w sprawie dodatków węglowych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminów wypłat dodatków węglowych pragniemy wyjaśnić, że wypłaty dla poprawnie zweryfikowanych wniosków nastąpią po otrzymaniu środków finansowych na ich realizację. Jednocześnie informujemy, że do Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie wpłynęło ponad 4500 wniosków o wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych. Pracownicy Ośrodka stale pracują nad weryfikacją dokumentów dokładając starań, aby świadczenia zostały przyznane i zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czytaj więcej »

Świętokrzyskie dla Ukrainy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, jako lider projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” informuje o naborze do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego dla dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku. Zajęcia będą odbywać się w Kielcach, a wykonawcą jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Uczestnicy maja zapewniony zwrot kosztów dojazdu. Nabór do udziału w kursie ma charakter ciągły i potrwa do wyczerpania limitu

Czytaj więcej »