Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent – 2 etaty. Szczegóły ogłoszenia są dostępne na stronie BIP ośrodka. oraz w załączonym dokumencie: Praca – referentKlauzula informacyjnadla kandydatów na pracowników MGOPS Stąporków

Czytaj więcej »

RODO – informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od

Czytaj więcej »

Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń”

Placówka Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie istnieje od 31 stycznia 2017 Funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 5 godzin dziennie w godzinach od 13:00 do 18:00. Od 21 listopada 2017 Placówka rozszerzyła swoją działalność o filię w Hucisku, która jest czynna w godz. 15.00 – 19.00. Celem funkcjonowania Placówki jest wspieranie rodziny w dążeniu do prawidłowego sprawowania jej podstawowych funkcji. Placówka realizuje zadania

Czytaj więcej »

Przygotowanie do pełnienia funkcji Rodziny Zastępczej​

W związku z realizacją projektu konkursowego pn. “Równe szanse dla wszystkich” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Poszukujemy osób, którym leży na sercu dobro dzieci potrzebujących opieki ze strony dorosłych. Kandydaci na rodziców zastępczych zostaną bezpłatnie przeszkoleni Programem PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza. Więcej informacji udzielają pracownicy PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, tel. 41 372 84 06 wew. 105 lub 106  

Czytaj więcej »

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

W związku z ogłoszonym programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, mającym na celu zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, Gmina Stąporków / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie poszukuje wolontariuszy i organizacji pozarządowych (w szczególności skupiających środowiska młodzieżowe i obywatelskie), a także innych osób zainteresowanych wolontarystycznym (lub w charakterze pomocy sąsiedzkiej) świadczeniem usług pomocy na rzecz seniorów, dla których wsparcie

Czytaj więcej »

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 – nabór osób

W związku z ogłoszonym programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie prosi o zgłaszanie się osób zainteresowanych otrzymaniem przewidzianej w programie pomocy. Wsparcie adresowane jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie funkcjonować i pomoc jest im niezbędna. Program przewiduje pomoc w codziennym funkcjonowaniu i wsparcie społeczne (np. spędzanie czasu z seniorami, pomoc w

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie usług opieki wytchnieniowej do składania zgłoszeń uczestnictwa w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Zgłoszeń można dokonywać : osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, środa, piątek – od 7.00 do 15.00; wtorek i czwartek – od. 7.00 do 18.00), telefonicznie pod nr: 41/ 3724797, 41/3743239 lub 511 133 393, na adres mailowy: mgops@mgops-staporkow.pl, za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejsko –

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do składania zgłoszeń uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Głównym założeniem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta między innymi przy wykonywaniu codziennych czynności, czy też załatwianiu spraw urzędowych. Celem Programu jest także przeciwdziałanie dyskryminacji i

Czytaj więcej »

Dofinansowanie Programu Asystent rodziny na rok 2022

Gmina Stąporków / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, realizując obowiązek informacyjny określony w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych informuje, że W ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Programu Asystent rodziny na rok 2022” w miesiącu grudniu 2022r. uzyskano

Czytaj więcej »