MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Asystent osoby niepełnosprawnej

​Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi powyższe świadczyć mogą wyłącznie osoby posiadające dyplom w zawodzie „asystent osoby niepełnosprawnej” lub osoby posiadające przynajmniej wykształcenie średnie i jednocześnie posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Bliższych informacji można zasięgać pod nr telefonu 41 3724797 w godzinach pracy Ośrodka lub osobiście w siedzibie instytucji.

Close Menu