Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:Część 1. Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniemCzęść 2. Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw,na potrzeby…

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Unieważnienie postępowania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odnośnie:Część 1. Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniemCzęść 2. Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla…

Czytaj dalej Unieważnienie postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z…

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – aktualizacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się;…

Czytaj dalej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – aktualizacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się;…

Czytaj dalej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej:Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się;Część 2. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających procesy integracji…

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej:Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się;Część 2. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających procesy integracji…

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na dostawę materiałów pomocniczych dla animatora zabaw w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu…

Czytaj dalej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów pomocniczych dla animatora zabaw w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw

Unieważnienie postępowania – Dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego dostawy materiałów pomocniczych dla animatora zabaw w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego…

Czytaj dalej Unieważnienie postępowania – Dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – Zakup i dostawa monitorów interaktywnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej odnośnie zakupu wraz z dostawą 2 sztuk monitorów interaktywnych razem ze stojakami mobilnymi w ramach projektu pn.…

Czytaj dalej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – Zakup i dostawa monitorów interaktywnych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Materiały pomocnicze dla animatora zabaw

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów pomocniczych dla animatora zabaw w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Materiały pomocnicze dla animatora zabaw

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Zakup i dostawa monitorów interaktywnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup wraz z dostawą 2 sztuk monitorów interaktywnych wraz ze stojakami mobilnymi w ramach projektu pn. „Zielone światło”…

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Zakup i dostawa monitorów interaktywnych

Unieważnienie postępowania – Zakup i dostawa monitorów interaktywnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego zakupu wraz z dostawą 2 sztuk monitorów interaktywnych wraz ze stojakami mobilnymi w ramach projektu pn. „Zielone światło” w…

Czytaj dalej Unieważnienie postępowania – Zakup i dostawa monitorów interaktywnych

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Zakup i dostawa monitorów interaktywnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup wraz z dostawą 2 sztuk monitorów interaktywnych wraz ze stojakami mobilnymi w ramach projektu pn. „Zielone światło”…

Czytaj dalej Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Zakup i dostawa monitorów interaktywnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia na usługi społeczne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia na usługi społeczne na wykonywanie następujących usług: Organizacja zajęć terapeutycznych z biofeedbacku dla 10  Uczestników na…

Czytaj dalej Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zamówienia na usługi społeczne

Informacja z otwarcia ofert dotyczących zamówienia na usługi społeczne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przedstawia informację z otwarcia ofert oraz odnośnie złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dotyczącego zamówienia na usługi społeczne…

Czytaj dalej Informacja z otwarcia ofert dotyczących zamówienia na usługi społeczne

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i składania ofert dotyczących zamówienia na usługi społeczne na wykonywanie następujących usług: Organizacja zajęć terapeutycznych…

Czytaj dalej Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne