Dodatek węglowy

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 1692), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje:

  • dodatek węglowy w wysokości 3.000,00 zł. przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym albo w gospodarstwie wieloosobowym, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków;

  • wnioski o wypłatę dodatku węglowego mieszkańcy Gminy Stąporków mogą składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, przy ul. Piłsudskiego 132a (w wersji papierowej) lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektro­ni­cznym lub uwierzytel­nione wykorzystaniem profilu zaufanego (zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

  • wnioski można w składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Do pobrania:

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska