MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja na temat funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, iż zgodnie z § 11a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 1758 ze zm.) wstrzymuje się do odwołania realizację zadań wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie oraz jej filię w Hucisku w ich tradycyjnej formie, w tym także realizację zajęć objętych projektem: „Zielone światło”.


Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Małgorzata Gołębiowska

Close Menu