MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja nt. realizacji zadań wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami rządu o ograniczeniu aktywności społecznej, wstrzymuje się do 09.04.2021 r.  realizację zadań wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie oraz jej filię w Hucisku w ich tradycyjnej formie, w tym także realizację zajęć objętych projektem: „Zielone światło”.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Placówki, zajęcia z wychowawcami odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się  na odległość.


Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Małgorzata Gołębiowska

Close Menu