MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja nt. Placówki Wsparcia Dziennego

W związku z treścią § 15  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 2316 ze zm.) do dnia 14 lutego 2021 r. Placówka Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie oraz jej filia w Hucisku (gm. Stąporków) mogą realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość i tak też do tego czasu będą one realizowane.


Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Małgorzata Gołębiowska

Close Menu