Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – Zakup i dostawa monitorów interaktywnych

Wojewodztwo_SW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej odnośnie zakupu wraz z dostawą 2 sztuk monitorów interaktywnych razem ze stojakami mobilnymi w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

UE_EFS