MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zakup i dostawa materiałów

Wojewodztwo_SW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje o wynikach postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na:

Część 1 – Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw   

Część 2 – Zakup i dostawa  zestawów gry planszowej  z robotyki

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Informacja o wyborze oferty

UE_EFS
Close Menu