MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników MGOPS Stąporków

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132A.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować korzystając z poczty elektronicznej iod@mgops-staporkow.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie dobrowolnych zgód wyrażonych przez Panią/Pana.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa przez Panią/Pana w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesach rekrutacyjnych.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też w formie profilowania.
Close Menu