Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 – Moduł I

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 aktualnie realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł I.

Program w 100 % finansowany jest ze środków wskazanego wcześniej Funduszu.

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Stąporków w wieku 65 lat i więcej, którzy w okresie pandemii COVID – 19 ze względu na stan zdrowia oraz problemy w samodzielnym funkcjonowaniu bezwzględnie potrzebują wsparcia. Mogą to być osoby samotne lub takie, którym rodzina z różnych względów nie może zapewnić wsparcia i pomocy w zakresie zgodnym z ich potrzebami, a sytuacja w jakiej pozostają uzasadnia też realizację działań przewidzianych w programie osłonowym Gminy Stąporków „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 przyjętym Uchwałą Nr LVI/388/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 marca 2022r.

Realizacja Programu w szczególności polega na:

  • dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny
  • pomocy w dostarczaniu produktów żywnościowych i ciepłych posiłków,
  • pomocy w umawianiu wizyt lekarskich i załatwianiu drobnych spraw urzędowych,
  • pomocy w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
  • informowaniu o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
  • pomocy w realizacji recept oraz regulowaniu rachunków,
  • w uzasadnionych sytuacjach – objęcie wsparciem pomocy społecznej, w tym także udzielanie poradnictwa specjalistycznego lub usług specjalistycznych,
  • wspólnym spędzaniu czasu (w tym między innymi: spacery, rozmowy, przygotowanie posiłku).

Ważne: koszty zakupów, opłacanych rachunków i koszty transportu ponosi senior.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formach o których mowa powyżej proszone są o kontakt z ogólnopolską infolinią 22 505 11 11 lub bezpośrednio z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie pod nr telefonów: 41 372 47 97,  41 374  32 39.

Program realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2022r.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie wspierajseniora.pl