Korpus Wsparcia Seniorów

W związku z ogłoszonym programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, mającym na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania – Gmina Stąporków / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie poszukuje wolontariuszy i organizacji pozarządowych (w szczególności skupiających środowiska młodzieżowe)  zainteresowanych wolontarystycznym świadczeniem usług wsparcia na rzecz seniorów (osoby w wieku 65 lat i więcej), którzy ze względu na stan zdrowia w okresie pandemii  Covid-19 mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i bezwzględnie potrzebują wsparcia.

Planowane w ramach programu wsparcie obejmuje:

  • wsparcie społeczne, poprzez spędzanie czasu z seniorami (np. spacery, rozmowy, sporządzanie posiłków, wspólne zakupy),
  • ułatwienie dostępności do opieki zdrowotnej (pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, zorganizowanie transportu na szczepienia, asystowanie podczas wizyty),
  • wsparcie w czynnościach dnia codziennego (dostarczanie na koszt seniora ciepłych posiłków i zakupów,  dostarczanie produktów żywnościowych, wyprowadzanie psa i.t.p.)
  • pomoc w załatwianiu drobnych spraw urzędowych lub dowiezienia seniora do urzędu,
  • w uzasadnionych sytuacjach, poprzez kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej – pomoc w zorganizowaniu wsparcia psychologicznego lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z założeniami programu wskazanym jest, aby osoby świadczące pomoc (tak zwaną „pomoc sąsiedzką” zamieszkiwały  jak najbliżej osób potrzebujących wsparcia i mogły pomoc taką świadczyć codziennie.

Podmiot realizujący/wolontariusz może otrzymać (według zasad określonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej) między innymi zwrot kosztów dojazdu do seniorów lub dowozu seniorów do lekarza, urzędu, w tym zwrot kosztów zakupu paliwa dla wolontariusza korzystającego z samochodu prywatnego, ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie NNW i środki ochrony osobistej.

Osoby i organizacje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka), za pośrednictwem poczty elektronicznej: mgops@mgops-staporkow.pl lub pod nr telefonów: 41/ 3724797,  41/ 3743239, 511 133 393 w terminie do dnia 11 lutego 2022r.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.


Małgorzata Gołębiowska

Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stąporkowie