MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że ogłoszony został nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej
Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Close Menu