MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obsługa wniosków do programu „Czyste powietrze”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje mieszkańców Gminy Stąporków zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w szczególności na realizację programu „Czyste powietrze”), iż mogą w tutejszym Ośrodku składać żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t j. Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn.zm.).

Druk wniosku w sprawie wydania zaświadczenia, o którym mowa powyżej można pobrać w siedzibie Ośrodka lub poniżej:

Wniosek
Klauzula informacyjna

Close Menu