MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku pracownika socjalnego. Zakres obowiązków służbowych na wskazanym wyżej stanowisku pracy określony będzie zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i zakresem zadań statutowych realizowanych przez tutejszy Ośrodek.

Wymagania co do kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy na tym stanowisku zawarte zostały w przepisach art. 116 ustawy o pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a w godzinach pracy instytucji lub kontakt telefoniczny pod nr 41 372 4797.

Close Menu