MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ograniczenie dostępu do ośrodka z powodu sytuacji epidemiologicznej

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID – 19, począwszy od dnia 22 marca 2021r. ogranicza się dla interesantów dostęp do pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie w ten sposób, że wszelkie podania, wnioski, zapytania i pisma oraz pozostałą dokumentację należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Ośrodka telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez platformę ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Umożliwia się również składanie pism do skrzynki umieszczonej na drzwiach wejściowych do siedziby Ośrodka. Dokumenty składane do skrzynki powinny być opatrzone adresem nadawcy i nr jego telefonu kontaktowego. Tak składana dokumentacja poddawana będzie 24 godzinnej kwarantannie.

Pracownicy Ośrodka będą udzielać informacji tylko telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Lista numerów kontaktowych znajduje się na stronie internetowej Ośrodka mgops-staporkow.pl

Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie Ośrodka, ale każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny.


Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Małgorzata Gołębiowska

Close Menu