MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Oświadczenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie

W związku z napływającymi do Ośrodka pomocy Społecznej w Stąporkowie informacjami o pojawiających się problemach w dostępie osób uprawnionych do pomocy żywnościowej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-200, Podprogram 2019 wyjaśniam:

  • na terenie Gminy Stąporków pomoc żywnościową w ramach wskazanego wyżej Programu realizuje Polski Komitet Pomocy Społecznej za pośrednictwem swojego Zarządu Miejsko-Gminnego w Stąporkowie i Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim za pośrednictwem Stowarzyszenia „Nadzieja”,

  • organizacje powyższe deklarując udział w programie przejmują na siebie odpowiedzialność za transport, przechowywanie i dystrybucję żywności w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i do nich właśnie należy zgłaszać wszelkie uwagi oraz wnioskować o wyjaśnienie wątpliwości,

  • Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada za ustalenie uprawnień do korzystania z pomocy żywnościowej poprzez wydanie odpowiedniego skierowania, a jedynym kryterium jego uzyskania jest spełnienie warunku, aby miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie był wyższy niż 1.056,00 zł., zaś dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekraczał kwoty 1.402,00 zł., nasza instytucja prowadzi ewidencję aktualnych skierowań,

  • wobec istniejących obecnie zagrożeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w celu uniknięcia przemieszczania i gromadzenia się odbiorców żywności możliwe jest podejmowanie niestandardowych działań mających na celu dostarczenie paczek żywnościowych do miejsc zamieszkania beneficjentów Programu, przy wykorzystaniu wsparcia innych służb.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Małgorzata Gołębiowska

Close Menu