Poradnictwo prawne

Wsparcie prawne ma na celu:

  • Udzielaniu informacji i porad prawnych dotyczących obowiązujących przepisów z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, prawa karnego i w zakresie przeciwdziałania przemocy.
  • Udzielaniu wskazówek i poszukiwaniu rozwiązań prawnych dla osób i rodzin doznających przemocy lub przeżywających innego rodzaju problemy, które są związane z przemocą.
  • Zwiększaniu wiedzy w zakresie działania różnych instytucji publicznych wspierających rodziny i osoby w rozwiązywaniu ich problemów.
  • Podniesieniu stopnia świadomości i aktywności osób i rodzin potrzebujących wsparcia, co do przysługujących im praw, a także istniejących możliwości rozwiązywania problemów.

Porad w powyższym zakresie udziela prawnik a można ich zasięgnąć w siedzibie Ośrodka,
zgodnie z harmonogramem poradnictwa prawnego