Program „Dobry Start” – spotkanie z ekspertem ZUS

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną.

Osoby, które nie założyły jeszcze indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS będą miały okazję zrobić to przy pomocy eksperta ZUS w Urzędzie Miejskim w Stąporkowie.

Zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS, które odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, na Sali Konferencyjnej w dniu 9 lipca 2021 r, w godzinach od 9:00 do 14:00.