Projekt „Patent na Biznes”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje osoby zainteresowane – mieszkańców Gminy Stąporków o możliwości udziału w projekcie  „Patent na Biznes” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób: 42 kobiet i 38 mężczyzn.

Dostępne formy wsparcia to: spotkania z doradcą zawodowym, spotkanie z ekspertem dotacyjnym, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe.

Realizatorem projektu jest Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o., a okres jego realizacji to: 01.07.2021r. –  30.06.2023r.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze projektu:
Kielce, ul. Targowa 18, parter, pok. nr 5, tel. 506 976 134.