MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sprawozdanie z realizacji projektu „Zielone światło” w 2019 roku w Placówce Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie

Od 01.05.2019 r. w Placówce Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie oraz jej filii w Hucisku realizowany jest przez Gminę Stąporków/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie projekt pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Dzięki dofinansowaniu  z projektu „Zielone światło” w Placówce Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” udało się  zwiększyć i rozszerzyć dotychczasową ofertę wsparcia dla 27 dzieci oraz 10 ich rodziców o nowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia wspierające integrację oraz terapeutyczne, spośród których w 2019 roku zrealizowano:

  • 44 godziny zajęć z robotyki,
  • 48 godzin zajęć z dogoterapii,
  • 12 godzin zajęć z biofeedbacku,
  • 120 godzin zajęć rewalidacyjnych,
  • 24 godzin zajęć z animatorem zabaw.

W celu kompleksowego wsparcia rodziny, zorganizowano także  dla 10 rodziców  zajęcia z coachingu rodzicielskiego, który  ma za zadanie wspierać rodziców w procesie wychowywania dziecka, dawać im przydatne narzędzia i umiejętności, które w znaczący sposób poprawią jakość wzajemnych relacji i okazywanego dziecku wsparcia.

Ponadto w dniu 28 sierpnia 2019 roku, na terenie Placówki została   zorganizowana   wystawa   robotów   „Dzień   z   robotami”. W   czasie czterogodzinnej   wystawy   uczestnicy   mogli   zobaczyć   na   pięciu   stanowiskach pracujące roboty i dowiedzieć się wielu ciekawostek na ich temat. Dzieci mogły spróbować swoich sił w sterowaniu robotami LEGO. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty z robotyki, łączące dobrą zabawę z nauką kreatywności i logicznego myślenia, w czasie których pod okiem doświadczonych trenerów, uczestnicy własnoręcznie budowali modele robotów Sumo, które następnie  brały udział w emocjonujących rozgrywkach – „walkach na macie”. Wydarzenie   to   miało   na   celu     pokazać   i  przybliżyć   osiągnięcia   związane  z   nowymi technologiami, wytłumaczyć, w jaki sposób działają i zachęcić do korzystania z nich.

W ramach projektu „Zielone światło” zorganizowano także 2 wycieczki:

  • W dniu 30.07.2019r. do Krakowa – wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Katedry Wawelskiej gdzie niezapomniane wrażenie na uczestnikach wywarł widok Krakowa z wieży Dzwonu Zygmunta, podobnie jak groby Królów Polskich i wielkich Polaków znajdujące się w Katedrze na Wawelu oraz dziedziniec i posag Smoka Wawelskiego. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta na Rynku Starego Miasta, na którym można było zobaczyć Kościół Mariacki, renesansowe Sukiennice, Ratusz oraz pomnik Adama Mickiewicza.

Dużą atrakcją dla dzieci był rejs statkiem  po Wiśle, z pokładu którego można było oglądać malowniczy krajobraz Krakowa wraz z jego zabytkami: Zamkiem Królewskim na Wawelu, zamkiem w Przegorzałach oraz krakowskich Bielan.

Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Ogrodzie Doświadczeń  im. Stanisława Lema, w którym zamieszczono ponad 60 urządzeń demonstrujących zjawiska z tak różnych dziedzin, jak mechanika, optyka, hydrostatyka, magnetyzm czy akustyka.

W drodze powrotnej w autokarze  realizowany był  program profilaktyki uzależnień – „Uzależnienie to nie prestiż”.

Wycieczki dała wszystkim  wiele radości  i duży zastrzyk wiedzy.

  • W dniu 30.11.2019 do Centrum Nauki „Eksperymentarium” w Łodzi, w czasie której uczestnicy zwiedzili wystawę łączącą naukę z zabawą dzięki czemu nawet najnudniejsze zjawiska, procesy i teorie usłyszane na lekcjach okazały się mieć niejednokrotnie zaskakujące zastosowanie w codziennym życiu stając się dla eksperymentującego ” młodego naukowca” zrozumiałe i interesujące. Ponadto każdy z uczestników wycieczki wziął udział w warsztatach naukowych (pokaz z suchym lodem, pokaz kuchni molekularnej), gdzie  aktywizujące metody pracy i możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń sprzyjały pogłębianiu zainteresowań naukowych dzieci.

Sprawozdanie z realizacji projektu „Zielone światło” w 2019 roku

Close Menu