Świętokrzyskie dla Ukrainy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie uprzejmie informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie z innymi podmiotami, w tym Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach realizuje projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

Celem podejmowanych działań jest wsparcie w adaptacji do warunków społeczno-kulturowych i aktywizacja społeczna oraz zawodowa obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022r. w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską.

Wsparcie adresowane jest zarówno do dorosłych obywateli Ukrainy, będących w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, a także do dzieci i osób starszych pozostających w ich najbliższym otoczeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych form wsparcia dostępne są na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, a także pod nr telefonów: 41-342-16-92 oraz 41-342-13-88.