Unieważnienie postępowania

Wojewodztwo_SW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odnośnie:

  • Część 1. Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem
  • Część 2. Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw,

na potrzeby realizacji projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Dokumenty do pobrania:

Unieważnienie postępowania

UE_EFS