Unieważnienie postępowania – Dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw

Wojewodztwo_SW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego dostawy materiałów pomocniczych dla animatora zabaw w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Dokumenty do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania

UE_EFS