MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

W związku z resortowym Programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, realizowanym w ramach Funduszu Solidarnościowego, a adresowanym do osób niepełnosprawnych w wieku do 75 lat, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniami równoważnymi) – prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem takiego wsparcia o kontakt w terminie do dnia 19 czerwca 2020r. pod nr telefonu 41/372-47-97 lub 41/374-32-39, gdzie pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie udzielą bliższych informacji o możliwości uzyskania wsparcia.

Close Menu