MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020

W związku z pozyskanym przez Gminę Stąporków w 2020 r. dofinansowaniem ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie realizuje wśród mieszkańców Gminy nieodpłatną pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób spełniających kryteria określone w Programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, edycja 2020.

Pomoc w przedstawionej wyżej formie świadczona jest na podstawie decyzji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaś niezbędnym warunkiem ubiegania się o takie wsparcie jest legitymowanie się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym i nie ukończony 75 rok życia.

Istotnym jest również aby miesięczny dochód świadczeniobiorców usług nie przekraczał 400% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy Społecznej ( Dz. U. Z 2019r. Poz. 1507 z późn. zm.).

Close Menu