Wspieramy Seniorów 70+

Wspieraj_Seniora

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, do dnia 31 grudnia 2020 roku realizuje program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Program ma na celu zapewnienie wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy z uwagi na panującą epidemię zdecydowali się pozostać w domu i w tym czasie nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby (artykułów spożywczych, higienicznych, leków), a nie mogą w tym względzie liczyć na wsparcie ze strony najbliższej rodziny, czy też przyjaciół lub znajomych.

W szczególnych sytuacjach pomoc może być też udzielona osobie przed 70 rokiem życia. W tym przypadku ocena sytuacji i kwalifikacja do udzielenia wsparcia należy do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Udzielenie pomocy w ramach Programu nie wymaga spełnienia kryterium dochodowego, ani też wydawania decyzji administracyjnej, ale koszty zakupów pokrywa senior, zaś pracownik Ośrodka zawsze dokonuje telefonicznej weryfikacji zgłoszenia i ocenia uprawnienia do skorzystania z pomocy.

Do programu nie mogą być zakwalifikowane osoby, które już otrzymują wsparcie w formie usług opiekuńczych.

Potrzebę wsparcia należy zgłaszać:

– na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod nr telefonu 22 505 11 11

– bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie pod nr telefonów: 41 3724797 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00) lub 511 133 393 (codziennie do godziny 19.00).

Pozostałe informacje na temat tego programu można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.