MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zamknięcie ośrodka dla interesantów z powodu sytuacji epidemiologicznej

Od 27 sierpnia 2020 roku do odwołania, z powodu sytuacji epidemiologicznej MGOPS w Stąporkowie zostaje zamknięty dla interesantów.

Załatwianie spraw będzie odbywało się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Numery telefonów i adresy e-mail dostępne są na stronie internetowej Ośrodka oraz w ogłoszeniu zawieszonym przed wejściem do siedziby Ośrodka .

Korespondencję do MGOPS można dostarczać za pośrednictwem Poczty Polskiej, elektronicznie (wg podanych adresów skrzynki e-mail),
lub wrzucać do skrzynki zawieszonej na drzwiach wejściowych do Ośrodka.


Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Małgorzata Gołębiowska

Close Menu