Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Zakup i dostawa monitorów interaktywnych

Wojewodztwo_SW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup wraz z dostawą 2 sztuk monitorów interaktywnych wraz ze stojakami mobilnymi w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Załącznik Nr 3 – Wzór klauzul informacyjnych

UE_EFS