MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Wycieczka do Centrum Nauki

Wojewodztwo_SW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do składania ofert cenowych na: „Zorganizowanie jednodniowej wycieczki autokarowej ze Stąporkowa do Centrum Nauki „Experymentarium” w Łodzi” w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – wzór klauzul informacyjnych

UE_EFS
Close Menu