MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Zakup i dostawa materiałów

Wojewodztwo_SW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do składania ofert cenowych

Część 1 – Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw

Część 2  – Zakup i dostawa  zestawów gry planszowej z robotyki 

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

UE_EFS
Close Menu