MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Wniosek o dodatek energetyczny

Oświadczenie o odpowiedzalności karnej

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Zaświadczenie o wysokości dochodu

Oświadczenie - zatrudnienie za granicą

Close Menu