Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i współuzależnieniom

Pomoc tego rodzaj realizowana jest poprzez:

  • Konsultacje dotyczące uzależnień od alkoholu, środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych.
    Adresowane jest do osób z grupy ryzyka i członków ich rodzin.
  • Udzielanie informacji dotyczących dostępnych form leczenia i kierowanie do właściwych placówek służby zdrowia.
  • Współpracę z ruchami samopomocowymi i klubami abstynenta.
  • Działania profilaktyczne mające na celu ograniczenie spożycia alkoholu.

Bezpłatnych porad w powyższym zakresie udziela specjalista-terapeuta,
w siedzibie Ośrodka
w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 15:00 do 18:00