Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
i współuzależnieniom

Pomoc tego rodzaj realizowana jest poprzez:

Bezpłatnych porad w powyższym zakresie udziela specjalista-terapeuta,
w siedzibie Ośrodka
w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 15:00 do 18:00