Placówka Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń”

Placówka Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie istnieje od 31 stycznia 2017 roku. Prowadzona jest w formie opiekuńczej i specjalistycznej. Placówka funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 5 godzin dziennie w godzinach od 13:00 do 18:00.

Od  23 listopada 2017 roku działa także filia Placówki Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Hucisku, która prowadzona jest w formie podwórkowej. Zajęcia w Hucisku odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00. W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku 5 -18 lat. Pobyt w Placówce ma charakter nieodpłatny  i dobrowolny (na zasadach dobrowolnego zgłoszenia rodzica/opiekuna).

Placówki dysponują 45 miejscami – 30 w Stąporkowie i 15 w Hucisku.

Celem funkcjonowania Placówki jest wspieranie rodziny w dążeniu do prawidłowego sprawowania jej podstawowych funkcji.

Placówka realizuje zadania polegające na :

 • objęciu dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem w celu wsparcia rodziny przeżywającej różnorodnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
 • pomocy w nauce, stworzeniu warunków do nauki,
 • prowadzeniu zajęć profilaktycznych (profilaktyka uzależnień),
 • organizacji czasu wolnego, odpowiednich zabaw i zajęć sportowych,
 • zapewnieniu integracji dzieci z niepełnosprawnościami z rówieśnikami,
 • rozwijaniu zainteresowań,
 • współpracy z rodzicami dzieci i instytucjami ich wspierającymi;
 • pracy z rodziną, a w szczególności rozwijaniu jej umiejętności opiekuńczo – wychowawczych poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (zajęcia z coachingu rodzicielskiego),

W celu realizacji powyższych zadań w Placówce prowadzone są następujące zajęcia specjalistyczne:

 • logopedia,
 • dogoterapia,
 • rewalidacja,
 • robotyka,
 • biofeedback,
 • zajęcia z animatorem zabaw.


Dane adresowe:

Placówka Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń
Plac Wolności 14
26-220 Stąporków
tel. 533 391 691
email: pwd@mgops-staporkow.pl

Filia Placówki Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Hucisku
ul. Górna 2
26-220 Stąporków