Aktualności

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu resortowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, który jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym. Celem Funduszu Solidarnościowego jest między innymi wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym poprzez umożliwienie im bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Program zakłada wsparcie

Czytaj więcej »

Wydawanie żywności w dniu 7 lipca 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w dniu 7 lipca 2023r. w godzinach od. 7:00 do 10:00 wyznaczono termin odbioru żywności dla osób uprawnionych z terenu Gminy Stąporków. Pomoc realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021 Plus.

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie usług opieki wytchnieniowej do składania zgłoszeń uczestnictwa w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Zgłoszeń można dokonywać w terminie do 23 czerwca 2023 r. w następujący sposób: osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, środa, piątek – od 7:00 do 15:00; wtorek i czwartek – od. 7:00 do 18:00), telefonicznie pod nr: 41 372 4797, 41 374 3239 lub 511 133 393, na

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach programu resortowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, który jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym. Celem Funduszu Solidarnościowego jest między innymi wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym poprzez umożliwienie im bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Program zakłada wsparcie

Czytaj więcej »

Wydawanie żywności w dniu 7 lipca 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w dniu 7 lipca 2023r. w godzinach od. 7:00 do 10:00 wyznaczono termin odbioru żywności dla osób uprawnionych z terenu Gminy Stąporków. Pomoc realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2021 Plus.

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie usług opieki wytchnieniowej do składania zgłoszeń uczestnictwa w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Zgłoszeń można dokonywać w terminie do 23 czerwca 2023 r. w następujący sposób: osobiście w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, środa, piątek – od 7:00 do 15:00; wtorek i czwartek – od. 7:00 do 18:00), telefonicznie pod nr: 41 372 4797, 41 374 3239 lub 511 133 393, na

Czytaj więcej »