MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Aktualności

Aktywizacja szansą na sukces

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje mieszkańców Gminy Stąporków, którzy ukończyli 30 lat, a znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, są bezrobotni i bierni zawodowo, w tym również z powodu utraty pracy po 1 marca 2020r. wskutek pandemii COVID-19 i chcieliby zmienić swoją sytuację zawodową o możliwości udziału w projekcie „Aktywizacja szansą na sukces”, realizowanym przez Akademię Przedsiębiorczości. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Czytaj więcej »

Informacja nt. organizacji zajęć wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami rządu o ograniczeniu aktywności społecznej, wstrzymuje się do 18.04.2021 r. realizację zadań wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie oraz jej filię w Hucisku w ich tradycyjnej formie, w tym także realizację zajęć objętych projektem: „Zielone światło”. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Placówki, zajęcia z wychowawcami odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania

Czytaj więcej »

Informacja nt. realizacji zadań wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami rządu o ograniczeniu aktywności społecznej, wstrzymuje się do 09.04.2021 r.  realizację zadań wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie oraz jej filię w Hucisku w ich tradycyjnej formie, w tym także realizację zajęć objętych projektem: „Zielone światło”. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Placówki, zajęcia z wychowawcami odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania

Czytaj więcej »

Projekt Aktywni Niepełnosprawni

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi, w okresie od października 2020 r. do czerwca 2023 r. realizują projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016 – 2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla

Czytaj więcej »

Aktywizacja szansą na sukces

Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje mieszkańców Gminy Stąporków, którzy ukończyli 30 lat, a znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, są bezrobotni i bierni zawodowo, w tym również z powodu utraty pracy po 1 marca 2020r. wskutek pandemii COVID-19 i chcieliby zmienić swoją sytuację zawodową o możliwości udziału w projekcie „Aktywizacja szansą na sukces”, realizowanym przez Akademię Przedsiębiorczości. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Czytaj więcej »

Informacja nt. organizacji zajęć wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami rządu o ograniczeniu aktywności społecznej, wstrzymuje się do 18.04.2021 r. realizację zadań wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie oraz jej filię w Hucisku w ich tradycyjnej formie, w tym także realizację zajęć objętych projektem: „Zielone światło”. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Placówki, zajęcia z wychowawcami odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania

Czytaj więcej »

Informacja nt. realizacji zadań wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami rządu o ograniczeniu aktywności społecznej, wstrzymuje się do 09.04.2021 r.  realizację zadań wykonywanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie oraz jej filię w Hucisku w ich tradycyjnej formie, w tym także realizację zajęć objętych projektem: „Zielone światło”. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Placówki, zajęcia z wychowawcami odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania

Czytaj więcej »

Projekt Aktywni Niepełnosprawni

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi, w okresie od października 2020 r. do czerwca 2023 r. realizują projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016 – 2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla

Czytaj więcej »
Close Menu