Aktualności

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym Szczegóły ogłoszenia są dostępne na stronie BIP oraz w załączonym dokumencie. Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników MGOPS Stąporków

Czytaj więcej »

Wykaz placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym 2023/24

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdo­mno­ści, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclego­wniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski. Aktualny wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Gmina Stąporków / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie planuje ubiegać się o uzy­ska­nie środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań przewidzianych w Programie. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę

Czytaj więcej »

Pomoc Polakom z Ukrainy

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” jest skierowany do posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osób posiadających decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji.   Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje: – Fundację Wolność i Demokracja– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Kto  może skorzystać z projektu: osoby, które z powodu działań wojennych

Czytaj więcej »

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent w Dziale Finansowo-Księgowym Szczegóły ogłoszenia są dostępne na stronie BIP oraz w załączonym dokumencie. Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników MGOPS Stąporków

Czytaj więcej »

Wykaz placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym 2023/24

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdo­mno­ści, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclego­wniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski. Aktualny wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w

Czytaj więcej »

Zaproszenie do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Gmina Stąporków / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie planuje ubiegać się o uzy­ska­nie środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań przewidzianych w Programie. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę

Czytaj więcej »

Pomoc Polakom z Ukrainy

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” jest skierowany do posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osób posiadających decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji.   Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje: – Fundację Wolność i Demokracja– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Kto  może skorzystać z projektu: osoby, które z powodu działań wojennych

Czytaj więcej »