Aktualności

Nieodpłatne porady prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2231) w 2021 roku  w Stąporkowie, w siedzibie Urzędu Miejskiego funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (w tym nieodpłatnej mediacji). Porady świadczone są według następującego harmonogramu: – poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – w godz. od 9.00 do 13.00; – środa – w godz.  od 11.30 do 15.30. Udzielanie nieodpłatnej

Czytaj więcej »

Wydawanie żywności w dniu 6 marca 2021

Informujemy, że w dniu 6 marca 2021 (sobota) od godz. 8:00 do 14:00 w Amfiteatrze przy Domu Kultury w Stąporkowie Polski Komitet Pomocy Społecznej będzie wydawał żywność dla osób najuboższych z gminy Stąporków, którzy posiadają stosowne skierowanie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej »

Porady dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

W związku z obchodem Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22 – 26 lutego 2021 w godzinach urzędowania tj. 7:00 – 13:30 oraz 14:00 – 20:30 prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Końskich będą udzielać osobiście w siedzibie Prokuratury (Końskie, ul. Krakowska 34) oraz telefonicznie pod numerem 665 766 622 porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Ponadto w dniach 27 – 28 lutego 2021 roku (sobota, niedziela) w godzinach 7:00 – 20:30 porady będą udzielane telefonicznie pod w/w

Czytaj więcej »

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 -2030

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami związanymi z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030 informujemy, że opracowana została ankieta celem której jest ocena istniejących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania oraz zebranie opinii i wniosków mieszkańców powiatu w dążeniu do wyznaczenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030. Ankieta umożliwi zgromadzenie informacji o potrzebach społecznych mieszkańców powiatu. Wspólne uczestnictwo pozwoli na

Czytaj więcej »

Informacja nt. Placówki Wsparcia Dziennego

W związku z treścią § 15  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 2316 ze zm.) do dnia 14 lutego 2021 r. Placówka Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie oraz jej filia w Hucisku (gm. Stąporków) mogą realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość i tak też do

Czytaj więcej »

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres świadczeniowy 2021/2022 (tj. od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.) będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r. Dodatkowe informacje nt. nowego okres świadczeniowego w programie Rodzina 500+ Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1

Czytaj więcej »

Praca w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta osoby z

Czytaj więcej »

Rodzinne domy pomocy

Rodzinny dom pomocy to placówka pomocy społecznej świadcząca w domu jednorodzinnym całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe. Działalność taka prowadzona jest przez osobę fizyczną lub inny podmiot uprawniony prowadzący działalność pożytku publicznego, o którym mowa w ustawie dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Placówka swoją opieką może obejmować nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 skierowanych przez ośrodek pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Usługi o których mowa powyżej realizowane

Czytaj więcej »

Dodatek osłonowy 2024

Informujemy, że od stycznia 2024 r. będzie można złożyć wniosek o dodatek osłonowy. Gdzie składać wniosek o wypłatę dodatku osłonowego? Wnioski można składać: papierowo w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wyko­rzy­staniem profilu zaufanego. Druk wniosku o dodatek osłonowy (zgodnie z Dz.U. z 2024 r. poz. 59) Komu przysługuje dodatek osłonowy? Dodatek ma

Czytaj więcej »

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje, że w 2024r. będzie realizował Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek

Czytaj więcej »