Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie, jak również w zakresie związanym z działalnością w jego strukturach Placówki Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń”,  to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania, które muszą być prze­strze­gane i stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa  małoletnim,  na rzecz których Ośrodek i Placówka podejmują działania opiekuńcze, realizują zajęcia  psychologiczno-pedagogiczne oraz edukacyjne i pomocowe.

Opracowane w powyższym  zakresie procedury określają również schematy działań i podejmowania interwencji w sytuacjach  podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich.

Do pobrania:

Standardy ochrony małoletnich w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

Standardy ochrony małoletnich w Placówce Wsparcia Dziennego „Dobra przestrzeń” działającej w strukturze organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie