MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

JESTEŚMY BY POMAGAĆ W TRUDNYCH SYTUACJACH

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – Zakup i dostawa monitorów interaktywnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej odnośnie zakupu wraz z dostawą 2 sztuk monitorów interaktywnych razem ze stojakami mobilnymi w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie

Czytaj więcej »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Materiały pomocnicze dla animatora zabaw

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów pomocniczych dla animatora zabaw w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój

Czytaj więcej »

Wspieramy Seniorów 70+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, do dnia 31 grudnia 2020 roku realizuje program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Program ma na celu zapewnienie wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy z uwagi na panującą epidemię zdecydowali się pozostać w domu i w tym czasie nie

Czytaj więcej »

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Zakup i dostawa monitorów interaktywnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup wraz z dostawą 2 sztuk monitorów interaktywnych wraz ze stojakami mobilnymi w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i

Czytaj więcej »

Unieważnienie postępowania – Zakup i dostawa monitorów interaktywnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego zakupu wraz z dostawą 2 sztuk monitorów interaktywnych wraz ze stojakami mobilnymi w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka

Czytaj więcej »
Close Menu