MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

JESTEŚMY BY POMAGAĆ W TRUDNYCH SYTUACJACH

Aktualności

Poprawa informacji z otwarcia ofert

Poprawa informacji z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie  art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dotyczącym zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Część 1 – Organizacja zajęć

Czytaj więcej »

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie  art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dotyczącym zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi: Część 1 – Organizacja zajęć z

Czytaj więcej »

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy? Zadzwoń na numer +48 222 309 900. Linia Pomocy Pokrzywdzonym świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Czytaj więcej »

Program „Gmina Przyjazna Seniorom”

Gmina Stąporków przystąpiła do programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. W związku z tym, wszyscy mieszkańcy Gminy po ukończeniu 60 lat mogą dołączyć do tego programu i skorzystać z oferty Ogólnopolskiej Karty Seniora. Seniorzy legitymujący się Kartą Seniora zyskują uprawnienia do korzystania ze zniżek oferowanych przez firmy i instytucje w całym kraju.

Czytaj więcej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej – Wystawa robotów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przekazuje informację odnośnie wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej dotyczącej postępowania pn.  “Organizacja wystawy robotów – Dzień z robotami” w ramach projektu pn. “Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka

Czytaj więcej »
Close Menu