MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

JESTEŚMY BY POMAGAĆ W TRUDNYCH SYTUACJACH

Aktualności

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku pracownika socjalnego. Zakres obowiązków służbowych na wskazanym wyżej stanowisku pracy określony będzie zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. i zakresem zadań statutowych realizowanych przez tutejszy Ośrodek. Wymagania co do

Czytaj więcej »

Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i składania ofert dotyczących zamówienia na usługi społeczne na wykonywanie następujących usług: porady psychologa porady terapeuty zajęcia z logopedii porady prawne Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie dotyczące zamówienia Załącznik Nr 1 – wzór umowy na części

Czytaj więcej »

Sprawozdanie z realizacji projektu „Zielone światło” w 2019 roku w Placówce Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie

Od 01.05.2019 r. w Placówce Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie oraz jej filii w Hucisku realizowany jest przez Gminę Stąporków/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie projekt pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie

Czytaj więcej »

Zostań rodziną wspierającą

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Czytaj więcej »
Close Menu