MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

JESTEŚMY BY POMAGAĆ W TRUDNYCH SYTUACJACH

Aktualności

Zasady przyjęć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie

Z uwagi na trwający stan epidemii Covid-19 zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie do niezbędnego minimum. Uprzejmie prosimy  o załatwianie spraw drogą elektroniczną na adres: mgops@mgops-staporkow.pl lub dyrektor@mgops-staporkow.pl W sytuacjach szczególnych, wymagających osobistego kontaktu z pracownikiem Ośrodka należy wcześniej ustalić  termin wizyty

Czytaj więcej »

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

W związku z resortowym Programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020, realizowanym w ramach Funduszu Solidarnościowego, a adresowanym do osób niepełnosprawnych w wieku do 75 lat, legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniami równoważnymi) – prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem takiego

Czytaj więcej »

Oświadczenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie

W związku z napływającymi do Ośrodka pomocy Społecznej w Stąporkowie informacjami o pojawiających się problemach w dostępie osób uprawnionych do pomocy żywnościowej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-200, Podprogram 2019 wyjaśniam: na terenie Gminy Stąporków pomoc żywnościową w ramach wskazanego wyżej Programu realizuje Polski Komitet Pomocy Społecznej za pośrednictwem

Czytaj więcej »

Informacja nt. sposobu świadczenia porad przez specjalistów

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19 uprzejmie informuje, że do dowołania zawieszony zostaje sposób świadczenia porad przez specjalistów zatrudnionych w tutejszym Ośrodku. W celu zapewnienia ciągłości poradnictwa specjaliści będą świadczyli usługi telefonicznie, wg następującego porządku:

Czytaj więcej »
Close Menu