Struktura organizacyjna

Dyrekcja ośrodka

Dział pomocy środowiskowej, świadczeń i analiz

Pracownicy socjalni, według przydzielonych rejonów opiekuńczych:

1. Ewa Czechowska – tel. 507 020 691
2. Marta Pietrzak – tel. 533 391 591
3. Anna Siwek - tel. 533 391 591
4. Edyta Owczarek – tel. 533 391 991
5. Beata Rudawska – tel. 533 391 491
6. Anita Majewska – tel. 511 134 699
7. Agnieszka Jańczyk – tel. 507 020 694
8. Iga Bielecka – tel. 511 134 635
9. Agata Nowek – tel. 533 391 791

Zespół do spraw wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dział Finansowo – Księgowy

Dział świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych

Placówka Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” - Plac Wolności 14

Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych i archiwizacji