MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Struktura organizacyjna

Dyrekcja ośrodka

Dział pomocy środowiskowej, świadczeń i analiz

Pracownicy socjalni, według przydzielonych rejonów opiekuńczych:

Bogumiła Pietras – tel. 41 374 3211
 • Bień
 • Błotnica
 • Czarniecka Góra
 • Gosań
 • Lelitków
 • Mokra
 • Pardołów
 • Świerczów
 • Wąglów
 • Stąporków, ul. Cicha
 • Stąporków, ul. Górnicza
 • Stąporków, ul. Gutów
 • Stąporków, ul. Lipowa
 • Stąporków, ul. Konopnickiej
 • Stąporków, ul. Mickiewicza
 • Stąporków, ul. Niekłańska
 • Stąporków, ul. Norwida
 • Stąporków, ul. Partyzantów
 • Stąporków, ul. Plac Wolności
 • Stąporków, ul. Prusa
 • Stąporków, ul. Reymonta
 • Stąporków, ul. Rzeczna
 • Stąporków, ul. Sienkiewicza
 • Stąporków, ul. Słowackiego
 • Stąporków, ul. Spacerowa
 • Stąporków, ul. Staszica
 • Stąporków, ul. Wspólna
Anna Siwek - tel. 533 391 591
 • Adamek
 • Błaszków
 • Komorów
 • Krasna
 • Niekłań Wielki
 • Odrowąż
 • Wolka Plebańska
 • Wolka Zychowa
 • Stąporków, Dr Anki
 • Stąporków, ul. Górna
 • Stąporków, ul. Kochanowskiego
 • Stąporków, ul. Moniuszki
 • Stąporków, ul. Odlewnicza
 • Stąporków, ul. Polna
 • Stąporków, ul. Reja
Ewa Czechowska – tel. 41 374 32 11
 • Boków
 • Furmanów
 • Gustawów
 • Hucisko
 • Luta
 • Piasek
 • Wielka Wieś
 • Włochów
 • Stąporków, ul. 1-go Maja
 • Stąporków, ul. Chopina
 • Stąporków, ul. Kościuszki
 • Stąporków, ul. Nieborowska
 • Stąporków, ul. Piłsudskiego
Edyta Owczarek – tel. 533 391 991
 • Grzybów
 • Modrzewina
 • Smarków
 • Stąporków, ul. Krasińskiego
 • Stąporków, ul. Żeromskiego
Beata Rudawska – tel. 533 391 491
 • Czarna
 • Janów
 • Kozia Wola
 • Stąporków, ul. Konecka
Marta Pietrzak – tel. 533 391 591
 • Duraczów
 • Kamienna Wola
 • Nadziejów
 • Niekłań Mały
Anita Majewska – tel. 511 134 699
 • Stąporków, ul. Miła
 • Stąporków, ul. Piaskowa
 • Stąporków, ul. Tysiąclecia

Zespół do spraw wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dział Finansowo – Księgowy

Dział świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych

Placówka Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” - Plac Wolności 14

 • Krzysztof Grot – kierownik – tel. 41 249 4600
 • Magdalena Marchelak – wychowawca
 • Urszula Piotrowska – wychowawca
 • Ewa Słoka - wychowawca w filii Placówki w Hucisku
Close Menu