Struktura organizacyjna

Dyrekcja ośrodka

Dział pomocy środowiskowej, świadczeń i analiz

Pracownicy socjalni, według przydzielonych rejonów opiekuńczych:

Bogumiła Pietras – tel. 41 374 3211
Anna Siwek - tel. 533 391 591
Ewa Czechowska – tel. 41 374 32 11
Edyta Owczarek – tel. 533 391 991
Beata Rudawska – tel. 533 391 491
Marta Pietrzak – tel. 533 391 591
Anita Majewska – tel. 511 134 699

Zespół do spraw wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dział Finansowo – Księgowy

Dział świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych

Placówka Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” - Plac Wolności 14