PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne świadczone w siedzibie ośrodka:

  • Poradnictwo i konsultacje dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom i współuzależnieniom:
    – wtorek, czwartek od 15:00 do 18:00 – tel. 511 134 635 

  • Poradnictwo psychologiczne:
    – wtorek, czwartek od 15:00 do 18:00 – tel. 511 134 635 

Szczegółowe informacje na temat poradnictwa specjalistycznego można uzyskać codzienne,
kontaktując się z pracownikiem socjalnym w godzinach pracy Ośrodka