PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne świadczone w siedzibie ośrodka:

 • Poradnictwo i konsultacje dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom i współuzależnieniom:
  – wtorek, czwartek od 15:00 do 18:00 – tel. 511 134 635
   
 • Poradnictwo psychologiczne:
  – piątek od 9:00 do 15:00 – tel. 511 134 635
   
 • Poradnictwo prawne:
  zgodnie z harmonogramem

Szczegółowe informacje na temat poradnictwa specjalistycznego można uzyskać codzienne,
kontaktując się z pracownikiem socjalnym w godzinach pracy Ośrodka