MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Harmonogram poradnictwa specjalistycznego na rok 2019:

Szczegółowe informacje na temat poradnictwa specjalistycznego można uzyskać codzienne,
kontaktując się z pracownikiem socjalnym w godzinach pracy Ośrodka

Close Menu