Ogólnopolska Karta Seniora

Gmina Stąporków, wychodząc naprzeciw potrzebom związanym ze zmianami demograficznymi, w ramach działań na rzecz seniorów wydaje Ogólnopolską Kartę Seniora. Pomysłodawcą i organizatorem programu Ogólnopolska Karta Seniora jest Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora z Krakowa, z którym Gmina zawarła porozumienie na wydawanie Ogólnopolskiej Karty Seniora.  Karta jest bezterminowa i bezpłatna.  Kartę taką może otrzymać każda osoba zamieszkująca na terenie Gminy Stąporków, która ukończyła 60 rok życia i wypełni formularz zgłoszeniowy. Dokument ten jest honorowany na terenie całego kraju i umożliwia skorzystanie z ofert przygotowanych przez firmy, które w charakterze parterów przystępują do Programu Ogólnopolska Karta Seniora. Posiadanie Karty uprawnia ona do zniżek na wybrane produkty i usługi. Wśród firm oferujących zniżki  znajdują się uzdrowiska, ośrodki zdrowotno-medyczne, ośrodki rehabilitacyjne i ośrodki kultury. Szczegółowa lista partnerów, którzy już przystąpili do Programu znajduje się na stronie oks.glosseniora.pl

Głównym celem  karty jest  aktywizacja osób w wieku powyżej 60 roku życia, w tym motywowanie do aktywnego trybu życia i integracja społeczna seniorów. Każdy z posiadaczy może też zaprosić  lokalnych przedsiębiorców do przystąpienia do Programu  w charakterze partnerów oferujących ulgi i zniżki.

Stowarzyszenie MANKO jako organizator Programu pomaga firmom partnerskim w promowaniu ich marki (np. poprzez zamieszczanie reklam w ogólnopolskim magazynie „Głos Seniora”, czy też i umieszczenie na stronie internetowej informacji o oferowanej zniżce).

Dystrybucją Kart Seniora zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie. Dokument ten można odebrać w siedzibie jednostki,  w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, środa, piątek – od 7:00 do 15:00;   wtorek, czwartek – od 7:00 do 18:00)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie organizatora programu glosseniora.pl