W jaki sposób można doręczyć dokumenty elektroniczne do ośrodka?

Aby doręczyć dokumenty w formie elektronicznej można skorzystać z następujących rozwiązań:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
W związku z powyższym Miejsko-Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie uruchomił elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.
Adres skrzynki to /MGOPSStaporkow/SkrytkaESP

Portal Emp@tia
Za pomocą portalu Emp@tia, dostępnego pod adresem https://www.empatia.mpips.gov.pl, mogą Państwo złożyć wybrany wniosek z obszaru Pomoc Społeczna drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego wchodząc na zakładkę eWnioski.