PORADNICTWO SOCJALNE

Pomoc w formie poradnictwa socjalnego realizowana jest przez pracowników socjalnych, w ramach ich obowiązków służbowych, w szczególności poprzez:

Pomoc w formie poradnictwa socjalnego można uzyskać codzienne,
kontaktując się z pracownikiem socjalnym w godzinach pracy Ośrodka

Poradnictwo specjalistyczne jest bezpłatną formą pomocy, niezależną od sytuacji dochodowej w rodzinie, świadczoną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Stąporkowie na rzecz mieszkańców Gminy, którzy z uwagi na swoje trudne położenie, a w szczególności problem przemocy w rodzinie, uzależnienia i współuzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – wymagają wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.