Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej na rok 2023

StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
19
celowe
16
stałe
celowe
16
stałe
celowe
13
stałe
celowe
18
stałe
celowe
16
stałe
celowe
18
stałe
celowe
17
stałe
celowe
18
stałe
celowe
18
stałe
celowe
17
stałe
celowe
11
celowe
25
stałe, okresowe
celowe
23
okresowe
celowe
27
okresowe
celowe
24
okresowe
25
okresowe
celowe
26
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
24
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
23
okresowe
celowe
18
stałe
celowe

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024

Listopad
2023
Grudzień
Styczeń
2024
LutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernik
241925232524242425232424

Harmonogram wypłat funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024

Październik
2023
ListopadGrudzieńStyczeń
2024
LutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesień
242419252325242424252324