MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej na rok 2020

StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
10
celowe
10
celowe
10
celowe
8
celowe
9
celowe
10
celowe
10
celowe
10
celowe
9
celowe
9
celowe
7
celowe
17
stałe
18
stałe
18
stałe
17
stałe
18
stałe
18
stałe
17
stałe
18
stałe
18
stałe
16
stałe
18
stałe
17
stałe
24
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
24
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
24
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
26
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
18
okresowe
celowe

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych na okres zasiłkowy 2020/2021

Październik
2020
ListopadGrudzieńStyczeń
2021
LutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesień
262418252224232524262524
Close Menu