Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej na rok 2022

StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
20
celowe
18
stałe
celowe
17
stałe
celowe
15
stałe
celowe
19
stałe
celowe
17
stałe
celowe
19
stałe
celowe
18
stałe
celowe
16
stałe
celowe
18
stałe
celowe
18
stałe
celowe
12
celowe
26
stałe, okresowe
celowe
24
okresowe
celowe
24
okresowe
celowe
27
okresowe
26
okresowe
celowe
24
okresowe
celowe
26
okresowe
celowe
26
okresowe
celowe
26
okresowe
celowe
26
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
19
stałe
celowe

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych na okres zasiłkowy 2021/2022

Październik
2021
ListopadGrudzieńStyczeń
2022
LutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesień
252417252324222423252523