Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej na rok 2023

StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
19
celowe
16
stałe
celowe
16
stałe
celowe
13
stałe
celowe
18
stałe
celowe
16
stałe
celowe
18
stałe
celowe
17
stałe
celowe
18
stałe
celowe
18
stałe
celowe
18
stałe
celowe
11
celowe
25
stałe, okresowe
celowe
23
okresowe
celowe
27
okresowe
celowe
24
okresowe
25
okresowe
celowe
26
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
24
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
23
okresowe
celowe
18
stałe
celowe

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2022/2023

Listopad
2022
Grudzień
Styczeń
2023
LutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernik
242025222424242325242524

Harmonogram wypłat funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023

Październik
2022
ListopadGrudzieńStyczeń
2023
LutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesień
252420252224222423252425