MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej na rok 2019

StyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzień
8
celowe
8
celowe
10
celowe
10
celowe
7
celowe
10
celowe
9
celowe
10
celowe
9
celowe
8
celowe
6
celowe
18
stałe
18
Stałe
18
Stałe
19
stałe
17
stałe
19
stałe
19
stałe
16
stałe
19
stałe
18
stałe
18
stałe
17
stałe
25
okresowe
celowe
26
okresowe
celowe
26
okresowe
celowe
26
okresowe
celowe
28
okresowe
celowe
26
okresowe
celowe
26
okresowe
celowe
28
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
25
okresowe
celowe
19
okresowe
celowe

Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na okres zasiłkowy 2019/2020

PaździernikListopadGrudzieńStyczeń
2020
LutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesień
242519242425242525242525
Close Menu