Pomoc Żywnościowa 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie informuje osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania uprawniającego do korzystania z pomocy żywnościowej o zmianie kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023.

Aktualnie kryteria dochodowe kwalifikujące do wskazanej wyżej pomocy  wynoszą:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
– dla osoby w rodzinie – 1 590,00 zł na osobę w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka w Stąporkowie, przy ul. Piłsudskiego 132A  (w dni robocze w godzinach między 7:00 a 15:00) lub pod nr telefonów:  41/3724797; 41/3743239.